Kort om «Gøy på landet» barnehage

Barnehagen er en stor en avdelings barnehage med 36 plasser for barn i alderen 0-6 år. Den ligger idyllisk til på øvre tun på Fritzøe Gård, mellom Stavern og Larvik, og har siden etableringen i 1990 dyrket sin egenart.
Barnehagen har utvidet i flere etapper og senest i 2005. I dag har den blant annet eget atelier og klatrevegg. Barnehagen har et særeget og tredelt uteområde. Et område minner om klassisk frukthage med epletrær, kirsebæretre, rips og solbærbusker. Et annet minner om utmark, med grass med store bjerker og krattskog. Det tredje området har «åker» og kjøkkenhage. Barnehagen har også dyr; blant annet fisker, kaniner og griser de seneste årene.

Visjon

Visjonen vår «Et godt sted å være, et godt sted å lære» mener vi rommer grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar. I «Gøy på landet» mener vi at alle barn skal oppleve å bli sett og forstått og få utfordringer som igjen gir læring og utvikling for den enkelte.

For å oppnå dette må de voksne møte barna med engasjement og positivitet og ikke minst bruke og utvikle sine egne ressurser i samhandling med barna.

Gøy på landet barnehage | Fritzøe Gård, 3267 Larvik | Telefon: 331 84213 | Epost: styrer@fgaktiv.no