Barn og skapende virksomhet


Mål:
•  Barna skal oppleve et miljø der det er rom for variert kreativ utfoldelse
•  Barna skal få bruke naturen som inspirasjon til kreativ utfoldelse og lek

Metode:
•  Vi skal i felleksskap skape et miljø der kreativiteten får utvikle seg
•  Vi skal bruke naturen aktivt og bevisstgjøre barna de muligheter naturen gir

Gøy på landet barnehage | Fritzøe Gård, 3267 Larvik | Telefon: 331 84213 | Epost: styrer@fgaktiv.no