Barn og natur


Mål:
•  Barna skal være med å skape positive naturopplevelser
•  Barna skal se sammenhenger, ta ansvar og ivareta naturen
•  Barna skal få fysiske utfordringer

Metode:
•  Barna skal oppleve fellesskap gjennom å være sammen på tur

Gøy på landet barnehage | Fritzøe Gård, 3267 Larvik | Telefon: 331 84213 | Epost: styrer@fgaktiv.no