Barn og dyr


Mål:
•  Barna skal lære å respektere dyr
•  Barna skal få kjennskap til ulike dyr og forholdet mellom mennesker og dyr.
•  Barna skal lære om dyrenes samfunn

Metode:
•  Barn og voksne skal være nysgjerrige sammen
•  Barna skal få faktakunnskap om ulike dyr
•  Vi skal "ut på tur" og møte dyr som vi ikke ser i vårt eget nærmiljø.
F.eks. bondegårdsbesøk
•  Voksne skal være rollemodeller

Gøy på landet barnehage | Fritzøe Gård, 3267 Larvik | Telefon: 331 84213 | Epost: styrer@fgaktiv.no