Heidi Andreassen

Styrer

Utdannet førskolelærer i 1998.
Ansatt høsten 2002.

Anja Hvaara

Pedagogisk leder

Utdannet førskolelærer i 1998.
Tilleggsutdanning: Årsenhet forming.
Fordypning drama/ forming.
Ansatt høsten 2005.

Ellen Saga

Pedagogisk leder 50%

Utdannet førskolelærer i 2000.
Ansatt september 2017.
Fast stilling.

Martine Kristoffersen

Malin-Marie H. Tveit

Pedagogisk leder

Ansatt august 2019.
Utdannet barnehagelærer 2018.

Lene Jeppesen Ceeberg

Camilla Strøm

Assistent og vikar

Ansatt 2019.

Anne Øydis Holslien

Assistent

Ansatt i oktober 2008.

Øystein Kyste Grønlund

Assistent

Ansatt august 2010.

Annette Rohde-Evensen

Assistent

Ansatt oktober 2008.

Wenche Synnøve Jacobsen

Assistent

Ansatt januar 1991.

John Bruaas

Assistent og vikar.

 

Gøy på landet barnehage | Fritzøe Gård, 3267 Larvik | Telefon: 331 84213 | Epost: styrer@fgaktiv.no